Dvorana za evente

Usluga:

Interijer

Lokacija:

Split

Godina:

2017

Status:

Glavni projekt

suradnici:

Nikica Blažević, Ana Bosnić

Vizualizacije:

Marijan Katić